fbpx
Meny Lukk

Hey’di Støp B30

kr 79.90

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp, ute og inne.

Hey’di Støp B30 er laget av sement og gradert sand. Hey’di Støp B30 legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm. Ved lagtykkelse utover 8 cm kan det tilsettes inntil 30 % pukk. B30 velges der man ønsker høyere fasthet og større slitestyrke enn B20.

Lagring: Lagres tørt i inntil 1 år.

25 kg Hey’di Støp B30 gir ca. 12,5 liter ferdig masse.

Kategorier: ,

Forarbeid – Underlag
Til støpearbeider der Hey’di Støp B30 skal være fast forankret til underlaget, må overflaten være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Det anbefales å gyse overflaten med Hey’di KZ iblandet Hey’di Støp B30. Gysemassen lages ved å blande Hey’di Støp B30 med en væskeblanding av 1:1 Heydi KZ : vann til slemmekonsistens, som kostes på forfuktet underlag før påstøpen legges «vått-i-vått» i gysemassen.

Utblanding
Utblanding foretas med blandemaskin, evt.kraftig elektrisk drill m. visp ved mindre mengder. Ved gulvpuss benyttes jordfuktig mørtel, ca. 2,2-2,8 liter rent vann til en 25 kilos sekk. Ved tynne sjikt (2-3 cm) bør Hey’di KZ tilsettes blandevannet i forholdet 1 del Hey’di KZ :3 deler vann for å hindre oppsprekking og bom. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey’di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

Bruksmåte
Hey’di Støp B30 legges ut med vanlig støpeutstyr og skal komprimeres godt. Utlagt som flytende gulv på plastfolie bør
det legges inn armering. Massen kan normaltbearbeides i ca. 2 timer. Filsing/glatting kan skje såsnart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann. Forskaling kan fjernes etter 1-2 dager ved temperaturer rundt +15 °C.

Tørketid
Som annen betong bør Hey’di Støp B30 ettervannes i flere dager, tildekkes med plast, eller påføres en membranherder som hindrer for rask uttørking.

Vanntilsetning

Ca. 2,2 – 2,8 l / 25 kg

Største kornstørrelse

4mm

Brukstid

Ca. 2 timer

Trykkfasthet, 1 døgn

12 MPa

Trykkfasthet, 7 døgn

25 MPa

Trykkfasthet, 28 døgn

35 MPa